Algemene voorwaarden

Bisitours behoudt ten allen tijde het recht om de onderstaande Algemene voorwaarden aan te passen. Dat kan met of zonder berichtgeving.

1 – ALGEMEEN

1-1 Bij het boeken van een tour op de website van bisitours, gaat de klant akkoord met de algemene voorwaarden van bisitours.
1-2 Het recht ligt bij bisitours om de algemene voorwaarden te wijzigen.
1-3 Afbeeldingen, gegevens en kleuren op de website van bisitours zijn indicaties. Deze kunnen geen aanleiding zijn voor een schadevergoeding of ontbinding van de koopovereenkomst.
1-4 Boekingen via de website van Magisch Madrid worden afgehandeld met de algemene voorwaarden van Magisch Madrid . Onderdeel van Sprankelend Spanje.

2 – PRODUCTINFORMATIE

2-1 De productinformatie is een indicatie. Dit geeft geen aanleiding tot schadevergoeding of ontbinding van de koopovereenkomst.

3 – BESTELLING, OVEREENKOMST, BETALING EN LEVERING

3-1 Een koopovereenkomst tussen Bisitours en de klant komt tot stand wanneer de klant een bestelling heeft geplaatst. En de bestelling is verstuurd door Bisitours.
3-2 Nadat Bisitours een bestelling heeft ontvangen, krijgt de klant per e-mail een opdrachtbevestiging.
3-3 Bisitours heeft het recht een bestelling of opdracht zonder opgave van reden te annuleren.
3-4 Een betaling vindt plaats met iDEAL, Bancontact, creditcard of PayPal.

4 – PRIJZEN

4-1 Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW.
4-2 Alle prijzen op de Bisitours webshop zijn onder voorbehoud van zetfouten.

5 – KLANTGEGEVENS

5-1 Bij bestelling worden de klantgegevens opgenomen in het Bisitours bestand. Deze worden niet verstrekt aan derden.

6 – KLACHTEN

6-1 De klant dient bij ontvangst via e-mail de artikelen te controleren. Wanneer het artikel verkeerd of incompleet is, kan de klant dit per e-mail melden aan bisitours. Dit kan door een e-mail te versturen naar hello@bisitours.nl.
6-2 Als de klacht van de klant gegrond wordt bevonden, vervangt bisitours het artikel kosteloos.

7 – OVERMACHT

7-1 Bisitours is niet aansprakelijk wanneer een verbintenis niet kan worden nagekomen door overmacht.
7-2 Onder overmacht vallen een vreemde oorzaak/omstandigheid. Ook vertragingen door leveranciers of een internetstoring (ook bij e-mailverkeer). Moeilijkheden in het vervoer, werkstakingen, overheidsmaatregelingen, nalatigheid van leveranciers/fabrikanten, ziekte van personeel.
7-3 Bisitours heeft het recht om in het geval van overmacht de verplichting op te schorten of te ontbinden. In deze gevallen is Bisitours niet aansprakelijk en is het behouden schadevergoeding te betalen.

8 – ANNULEREN VAN TOURS

8-1 Het is mogelijk om kosteloos, maximaal 24 uur van te voren onze groepstours te annuleren.
8-2 Als je korter dan 24 uur van te voren annuleert, zal bisitours het volledige bedrag in rekening brengen.
8-3 Voor privé tours geldt dat deze zeven kalenderdagen van tevoren kosteloos kunnen worden geannuleerd. Daarna wordt er 15% aan administratiekosten in rekening gebracht.
8-4 Indien je een groepstour boekt, is het minimaal aantal personen vier. Mocht de groep door een annulering kleiner worden dan vier personen, gaat de tour niet door. Hiervoor is Bisitours niet aansprakelijk.
8-5 Met slecht weer (hevige regenval) kunnen fietstours geannuleerd worden. Dit wordt beslist door Bisitours. Er kan een tour op een ander moment worden gepland. Ook kan er een wandeltour voor in de plaats komen.

9 – BETALING VAN TOURS

9-1 Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum betaald te worden (dit staat aangegeven op alle facturen).
9-2 Indien de betaling niet binnen de aangegeven termijn wordt betaald, behoudt Bisitours te allen tijde het recht om 3% administratiekosten in rekening te brengen over de totale factuur.

10 – DISCLAIMER

Bisitours sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit, of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van bisitours.nl, het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om bisitours te kunnen raadplegen. Tevens sluit Bisitours alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de (web)links die zijn opgenomen op bisitours.

11 – COPYRIGHT

Deze site is auteursrechtelijk beschermd en de informatie op deze website mag niet worden gekopieerd.
© bisitours

Opgemaakt te Madrid per 20 augustus 2019